Feste av grav og festeavgift
 


Feste av grav og festeavgift
Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Festeavgift for graver som fornyes

Hvem er fester?
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant kirkekontoret ikke får andre opplysninger om dette.
Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven/gravene.
Når festeren dør, skal de etterlatte gi melding til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til.

Hva er festeavgift?
Når familien tar i bruk en grav/et gravsted for første gang, er denne graven fri grav (betalingsfri) i 20 år. Når disse 20 årene er gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale en avgift. Festetiden er vanligvis 10 år framover i tid.
Når det reserveres sidegrav, betales det festeavgift fra første stund på denne. Festeavgiften er i 2018 kr. 300,- pr. grav pr. år.

Festers rettigheter og plikter
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

Spesielle forhold på kirkegårdene i Elverum
På grunn av plastproblematikk (gravlagte fra 1957 til 1974) og andre forhold på kirkegården, må vi i hvert enkelt tilfelle vurdere om familiens grav/graver kan benyttes
til kistegravlegging. Dersom dere ønsker å vite om den fakturerte graven kan benyttes til kistegravlegging, eller om den bare kan brukes til urnenedsettelser, vennligst ta kontakt med konsulent Siri Høisveen.

Siri Høisveen
Mobil direkte 95 19 89 11
Sentralbord 62 43 52 70
E-post: siri.hoisveen@elverum.kirken.no.
Kontakttid er mandag til torsdag mellom kl. kl. 09:00 og 15:00.

14. august 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort