Gravstell
 


Gravstell
Gravstell

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda og Elverum. 

Gravstell

Fullt sommerstell innebærer:
Skifte av jord og gjødsle innen 1. juni.
Vanning, kantklipping og luking fra ca. 10. juni – 30. september.
Utplanting vil skje i perioden 11. – 18. juni.

Priser:
Fullt sommerstell (sommer- og høstblomster), fra kr. 850,- til kr. 1300,-
Stell av blomsterurne  kr. 900,-
Vanning kr. 750,-

Alle priser er inkl. mva.

Ved bestilling av stell av grav, ta kontakt med konsulent Siri Høisveen.
Mandag – torsdag kl. 09:00 – 15:00.
E-post: siri.hoisveen@elverum.kirken.no

Direkte: 95 19 89 11 (konsulent Siri Høisveen)
Sentralbord: 62 43 52 70

Siste frist for bestilling av sommerstell er 1. mai.

For stell av grav ved kirkegården i Sørskogbygda - ta kontakt med Blomsterfondet ved Ottar Sætre, telefon 95 97 00 76.

11. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando