Elverum kirkelige fellesråd > Gravferd
 


Gravferd

Navnet minnelund

Informasjon til deg som vurderer å bruke NAVNET MINNELUND

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elverum kirkelige fellesråd

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd i 2018.

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Gravstell

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda og Elverum. 

Kart

Enkelt rutekart over Elverum kirkegård

Når noen dør ...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dag...

Gravferd

Alt har sin tid – også døden. I gravferden overgir vi den døde til Gud.
Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner

 
                               Svein Ellingsen
Søk på kirkegården
11. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando